onsdag 22. mai 2013

Romansk stilhistorie (950-1150)

Den romanske stilhistorien hører også til under middelalderen. i denne perioden var det ikke så viktig med så mye dekor. Det var heller ikke så stort fokus på detaljer. Denne tidsperioden er kjent for og ha flere kjennertegn innen arkitektur. det var veldig tykke murvegger med massive søyler (pilarer) disse søylene fikk rik profilering, somregel var det flere søyler sammen. de hadde veldig små vinduer dette gjorde at man lett kunne se at murveggene var tykke. vinduene hadde ofte fine glassmaleri.

På denne tiden hadde de også noe som kalles rundbuestil disse fant man ofte over innganger og vinduer.det var søyler (pilarer) som støtter opp buene.
Massive Søyler (pilarer) og tykke murvegger
Rundbuestil

Tympanon er på en måte som en bue med relieff. Detta fant man som oftest over inngangspartier. på disse var det uthugget skulpturer som var kristne ofte Jesus Kristus og de de fire avangelistene og de 12 disiplene.(pluss flere skikkelser) jo større figurene var jo større "verdi" hadde de i samfundet.

Tympanonfelt I Norge er det også noen kirker med kjennertegn fra romansk arkitektur. Vi har Aker kirke i Oslo, Mariakirken og urnes stavkirke. Det var også en del smykker på denne tiden. disse var ofte korsformet og de hadde mye dekor som perler, gull og edelstener.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar