onsdag 19. desember 2012

Tegneoppgaver

i termin 1 har vi jobbet med ulike tegneteknikker. vi har jobbet masse med streker som konturer og valører,  Kontur : er en strek som følger grenser mellom former.
Valører :er som å skyggelegge, det får fram en dybde på en variert overflate i ulike gråtoner/svarte tonervi har også jobbet en del med blindtegninger. Når du tegner en blindtegning så skal du ha en sammenhengende strek. Når man tegner en blindtegning skal man ikke se på arket men på den eller det du tegner. vi har også laget mange kroki tegninger. Da kan man se på arket og på den eller det du tegner. dette skal gjøres raskt og du får som regel bare noen minutter på deg eller sekunder. 
disse kroki tegningene skule vi overføre på en krukke. da vi skulle overføre bildene til krukkene brukte vi blåpapir og en pen. 
 sånn ble krukken seende ut. jeg ble fornøyd med krukken min men jeg kunne ha brukt lengre tid på varierte streker. da får du mindre av denne pepperkake formen.  tirsdag 18. desember 2012

masketeknikk

Oppgaven gikk ut på å lære forskjellige masketeknikker som strikking,pjoning, hakking,gimping eller hekling.Først måtte vi lage en prøvelapp for og vise at vi kunne strikke rett og vrang med forskjellige mønstre ( ruter osv)
Jeg valgte og lage labber. Produktet mitt er ikke ferdig enda. Jeg kommer til og legge inn bilder og skrive mere om oppgaven når produktet er ferdig.

Redesign, bæreredskap

vi fikk en oppgave om å lage noe nytt av noe gammelt. Jeg skulle lage en sminkepung av et gammelt stoff og en gammel glidelås. Men da jeg skulle klippe til glidelåsen ble den ødelagt. Da måtte jeg starte helt på nytt med en ny ide. Denne oppgaven gikk ikke helt som planlagt. dessverre så finner jeg ingen av bildene mine kun ett av den ødelagte sminkepungen.

Jeg har også vert så smart at jeg har kastet produktet mitt pga det dårlige resultatet. Produktet mitt er ikke verdt et bilde på bloggen min.

Metalltrådarbeid

I denne oppgaven skulle vi lage et produkt der hovedmaterialet er metalltråd. Produktet skulle passe inn i et eller flere av de 50 yrkene som man kan gå etter vg1 design og håndverk.
I denne oppgaven var det veldig viktig og ha med utprøvinger. jeg valgte og lage et tre for og henge smykker og ringer på.

Vi måtte sette det vi laget inn i et miljø jeg valgte da og sette treet mitt på et bad.Jeg ble ikke så veldig fornøyd med produktet mitt men det får duge.


Eske med dekor

oppgaven gikk ut på og lage et pappskrin til lagring. vi fikk en mal/ oppskrift.på Malen stod det målene og hvor mange deler vi skulle skjære og det ble 14 deler. på esken skulle vi ha en slags collageteknikk, temaet skulle være innenfor: årstider, retninger og striper. 

Vurderingskriterier:
  • Nøyaktighet i forhold til funksjon.
  • produkt i forhold til tema.
  • Helhetlig resultat/presentasjon.

vi måtte lage skisser da brukte vi to punkts perspektiv.

her er alle 14 delene målt opp og klar til skjæring. da var det bare og tape sammen alle delene.

Her er esken ferdig med collage.Jeg ble ikke så fornøyd med esken min pga slurv og dårlig tid..

En visuell fremstilling av et ordtak/utsagn


I denne oppgaven skulle vi bruke Adobe Photoshop. vi skulle jobbe med et ordtak/ utsagn. vi skulle kombinere uttrykket med fotoet eller tegningen for og få prøve og få fram en sammenheng mellom bilde og tekst. 
Vurderingskriterier:
  • Sammenheng mellom det visuelle språket og innholdet i ordtaket/ytringen.
  • Helhet og balanse i komposisjonen.
  • Originalitet i uttrykket.
  • Nivå på teknisk utfordring.
jeg fant fort et ordtak som jeg likte godt. jeg ville prøve og legge flere bilder oppå hverandre og jobbe litt med gjennomsiktighet. jeg lagde tre bilder her ble det jeg valgte tilslutt.

jeg ble veldig fornøyd med resultatet.

torsdag 29. november 2012

Hode/byste

Vi fikk en oppgave om og lage hode eller byste. Leiren vi skulle bruke het crank. Denne leiren har mye shamott i seg som minner litt om små stener.Vi skulle bruke en målestokk på 1:2. Jeg valgte å lage et hode som skulle stå på en base. Slik at det kom litt høyere opp fra underlaget.

Vurderingskriterier:
  • Velge og bruke verktøy, materiale og teknikker på en hensiktsmessig måte.
  • Refleksjoner rundt valg og prosess.
  • Kunnskap om proporsjoner, målestokk og ulike leirer.

Her brukte vi en sponplate med en stang i midten. Vi måtte dekke denne med matpapir, sånn at leiren skulle komme lettere av. Det er viktig at leiren har tørket helt før du steker den i ovnen,om den ikke er tørr nok så sprekker den.


 Jeg valgte og ha på kobber oksider og glasurer. Jeg ble ikke så fornøyd med produktet mitt men jeg vet ikke hvorfor.                                                                                 
vi har også laget et eier merke, jeg valgte å ha en sol på min.for det er noe jag har lyst til og være. Få folk til og smile og ha en god utstråling.

mandag 17. september 2012

stoloppgave 


 Oppgaven gikk ut på og lage små stoler i papp til å henge på veggen. Prosjektet var veldig gøy og lærerikt. Dette var malen vi fikk, da var det bare og begynne å klippe og brette. Vi måtte lage to skisser.

jeg ble fornøyd med stolen min følte at den passet godt til meg.