onsdag 22. mai 2013

Reklameplakater


Vi fikk en oppgave i kvalitet og dokumentasjon som gikk ut på og lage to reklameplakater av noe vi hadde laget i photoshop. Vi skulle også finne et produktnavn på de tingene vi skulle "selge" reklame plakatene skulle være i A3 format. vi skulle også bestemme oss for hvilken målgruppe vi ville ha før vi laget plakatene. Målgruppen skulle bestemmes ut i fra kjønn, alder, økonimi og interesser.vi skulle også ha med en kort beskrivelse av produktet for og få kjøperne interessert.
Dette var en oppgave jeg slet veldig med jeg var ikke fornøyd med noen av produktene jeg hadde og velge i mellom og det betydde en stor rolle for meg. Men under denne oppgaven lærte jeg mere av photoshop.

Jeg valgte og lage en reklameplakat av boksen min som ble kalt høsticious
Reklameplakat nummer to er øredobbordneren!Egenvurdering

Jeg ble ikke fornøyd med reklameplakatene mine selv om jeg brukte ganske mye tid på disse. grunnen til det er vel fordi jeg ikke var fornøyd med produktene mine i de hele tatt. Men som sagt fornøyd med alt det jeg har lært av photoshop i denne oppgaven.

sy noe til deg selv

Nå holder vi på med en oppgave i produksjons timene til Sissel. Prosjekter går ut på at du skal sy noe til deg selv. vi fikk velge selv hva vi ville lage men vi måtte passe oss for at det ikke ble alt for utfordrerne. Vi fikk dra til stoff og stil for og kjøpe stoff og diverse. da var det viktig at vi ikke kjøpte for mye stoff for vi skulle være ganske økonomisk. Jeg valgte og lage en pute og mobil deksel.

Utstyrsliste :
- Stoff (bomull)
- Saks
- Symaskin
- Strykemerker
- Tekstil lim
- Strykejern
- Strykebrett
- Sy tråd

prosjektet skal ferdigstilles mandag den 24.5. 13 så prosjektet er ikke helt ferdig enda men jeg er ganske godt i gang jeg er ferdig med syingen osv. Jeg mangler bare arbeidstegning bilde av den kommer senere.

Her er det ferdige produktet mitt   

Egenvurdering
Jeg føler meg ganske ferdig med produktene mine, føler meg straks klar til framføring. Mere kan jeg ikke skrive om egenvurderingen før jeg får karakter, for da kan jeg vurdere arbeidet mitt opp mot den karakteren.

Gotisk stilhistorie (1144-1500)


Den gotiske stilhistorie oppsto i Frankrike rundt Paris med spredde seg utover til store deler av Europa. Kirkearkitekturen oppstod også i Paris under denne perioden. Kikene ble satt i stor fokus og de skulle være store og høye. det var om og komme nærmest himmelen og gud som mulig. For at kirkene ikke skulle rase ned måtte de finne på noe lur som var noe som het krysshvelv. Krysshvelv ga mere trykk i hjørnene enn på sidene som de gjorde før. på grunn av den store vekten på hjørnene måtte de styrkes for og gjøre dette lagde de strebebuer og strebepilarer.
Høy gotisk kirke

krysshvelv
Nidarosdomen er en kirke som har gotiske og romanske trekk. denne kirken er bygget i kleberstein. Denne kirken regnes som Norges mest sentrale kirke. Den regnes også som Olav den helliges grav. den ble bygget rundt år 1070-1300. Det er gjort ganske mye resturering på kirken sinden den ble bygget. Kirken restaureres enda den dag i dag.

Nidarosdomen

Nidarosdomen er også kjent for og ha et flott rosemaleri
Det med at alt skulle være høyt på denne tiden gjengspeilet seg også i klærne og hattene. Hattene til kvinnene skulle minst være en meter. De brukte også noe som heter snabelsko jo høyere status du hadde i samfunnet jo høyere spiss fikk du ha på skoene dine. disse skoene oppstod i polen og de var for menn og kvinner. 


Hattene til kvinnene
Snabelskone

Romansk stilhistorie (950-1150)

Den romanske stilhistorien hører også til under middelalderen. i denne perioden var det ikke så viktig med så mye dekor. Det var heller ikke så stort fokus på detaljer. Denne tidsperioden er kjent for og ha flere kjennertegn innen arkitektur. det var veldig tykke murvegger med massive søyler (pilarer) disse søylene fikk rik profilering, somregel var det flere søyler sammen. de hadde veldig små vinduer dette gjorde at man lett kunne se at murveggene var tykke. vinduene hadde ofte fine glassmaleri.

På denne tiden hadde de også noe som kalles rundbuestil disse fant man ofte over innganger og vinduer.det var søyler (pilarer) som støtter opp buene.
Massive Søyler (pilarer) og tykke murvegger
Rundbuestil

Tympanon er på en måte som en bue med relieff. Detta fant man som oftest over inngangspartier. på disse var det uthugget skulpturer som var kristne ofte Jesus Kristus og de de fire avangelistene og de 12 disiplene.(pluss flere skikkelser) jo større figurene var jo større "verdi" hadde de i samfundet.

Tympanonfelt I Norge er det også noen kirker med kjennertegn fra romansk arkitektur. Vi har Aker kirke i Oslo, Mariakirken og urnes stavkirke. Det var også en del smykker på denne tiden. disse var ofte korsformet og de hadde mye dekor som perler, gull og edelstener.

Bysantinsk stilhistorie (300-1400)


bysantisk ligger under middelalderen som varte fra ca 467 – 1453.Det var på slutten av romerike at det ble delt i to (vest og øst) i vest var Roma hovedstad og I øst rike var Bysants hovedstadHagia Sofia

Hagia Sofia er en kirke som ble bygget i byen Istanbul i år 500. Kirken var den største kristne kirken helt til den ble gjort om til en moske i 1453. i dag er den et svært attraktivt museum.kirken er veldig utsmykket som var veldig typisk for denne perioden. Det var viktigere med interiør istedenfor eksteriør. i kirkene var det mange ikoner og mosaikk . Det var også en del gull somregel var det bladgull som var billigere enn vanlig gull. Ikoner er somregel et religiøst maleri i kristendommen disse var somregel malt på tre. Mosaikk er en flate dekorasjon som er sammensatt av forskjellige biter med farger på som blir dannet til et bilde.De brukte somregel glass og stener. Mosaikken har også kristene motiver vi ser ofte jesus og maria.
Kirken på utsidenKirken på innsidenEt bilde i mosaikkIkon bildeKlærne var av veldig høy kvalitet på denne tiden med det gjaldt nok de aller rikeste.Både menn og kvinner var kledd i tunikaer. Over tunikaen var det en stor og flott kappe som ofte var laget av silke. Det var mye dekor som perler edelstener gull osv. dekoren befant seg på møblene,smykker og diverse. det var også mye utskjæringer som dekor. Her er et eksempel på en tunika som de "rike" brukte

tirsdag 21. mai 2013

Foto overføringVi har hatt en oppgave i keramikk som gikk ut på og ta et bilde over på keramikk. Jeg valgte
å lage en flis for og ha blide mitt på.
Utstyrsliste:

- Hvitleire
- Kjevle
- Kniv
- Foto
- photoshop
- Transparent
- Vann
- Hansker
- Forkle
- Et mørkt rom
- En svart boks med lokk
- Sterkt lys (solariumlys)I denne oppgaven valgte jeg og bruke et bilde av meg og Isabelle. her er bilde etter redigeringFørst måtte vi redigere bildet til svart hvitt Image - Adjustments - Black and white - OK da var det viktig at det ikke ble noen gråtoner. for og få bort alle gråtonene må du gå inn på Image - Adjustments - Levels så må du dra alle tre piler oppå hverandre med mest mulig kontrast. Det som blir hvitt på bildet blir svart på keramikken. da var det bare å skrive ut på transparent da er det viktig å skrive ut to og legge oppå hverandre, for da er du sikker på at det ikke kommer noe lys i mellom.
    Da du skal føre bilde over på keramikken må du først ha vann på keramikken etter det tar du på rørt emulsjon da er det viktig at det er mørkt. Når all emulsjonen er på frakter du flisen i en lystet boks til en forvarmet keramikk ovn. etter ca 15 minutter er flisen tørr og da kan du legge på den doble transparenten på keramikken. Så legger du et glass over transparenten og belyser det med et sterkt lys i 90 sekunder. Etter det kan du ha bildet under vann og forsiktig vaske motivet frem. Når hele bildet er under vann kan du slå på lyset.

Slik ble det ferdige produktet.
Egenvurdering


Jeg er ble veldig fornøyd med produktet mitt. Jeg har lært ganske mye, og funnet ut at det var ikke så vanskelig som det hørtes ut som. Dette var en gøy oppgave.

stilhistorie og kollasj


vi fikk en oppgave i kvalitet og dokumentasjon som gikk ut på og lage to kollasjer den ene skulle være fra rennesansen og den andre var valgfri de vi hadde og velge mellom var barokken, rokokko og klassisisme. Kollasjene skulle lages i photoshop.

Renessansen

Ordet renessansen betyr gjenfødelse og i renessansen så er det antikken som "fødes" på nytt. Renessansen startet i Italia på 1350-tallet og avsluttet på 1580-tallet. i denne stilepoken satt de stor fokus på forskning og mennesket.

jeg brukte et bilde som heter the birth of venus (Venus fødsel)malt av Sandro Botticelli.

Jeg brukte også et bilde som heter David- skulpturen som er laget av Micelangelo

Jeg brukte også et bilde som Albrecht Dürer har malt, av en kanin.
Elisabeth 1. England
Det var noen av bildene jeg hadde med i kollasjen min.Under denne oppgaven føler jeg at jeg har virkelig fått prøvd ut det og "leke" med photoshop. Her er det ferdige resultatet.


Barokken

Ordet barokken betyr ujevn perle. barokken startet i Italia og senere spredde seg til mesteparten av Europa.barokken startet på ca 1550-tallet og ble avsluttet 1680-tallet. Under denne perioden fokuserte de mye på kontraster og motsetninger.

Her er noen av bildene jeg brukte i kollasjen.

Ludvig 14 (solkongen)


Apollon og Daphne laget av Giovanni Lorenzo Bernini
Her er er det ferdige resultatetEgenvurdering.
Jeg er ikke så fornøyd med resultatene mine. Det var litt vanskelig og plassere momentene og få de til og passe i lag. Jeg jobbet en del med gjennomsiktighet da passet bildene litt bedre. Jeg er fornøyd med å ha jobbet jevnt og effektivt med denne oppgaven.Jeg føler at jeg har lært litt om plassering og gjennomsiktighet.