onsdag 22. mai 2013

Gotisk stilhistorie (1144-1500)


Den gotiske stilhistorie oppsto i Frankrike rundt Paris med spredde seg utover til store deler av Europa. Kirkearkitekturen oppstod også i Paris under denne perioden. Kikene ble satt i stor fokus og de skulle være store og høye. det var om og komme nærmest himmelen og gud som mulig. For at kirkene ikke skulle rase ned måtte de finne på noe lur som var noe som het krysshvelv. Krysshvelv ga mere trykk i hjørnene enn på sidene som de gjorde før. på grunn av den store vekten på hjørnene måtte de styrkes for og gjøre dette lagde de strebebuer og strebepilarer.
Høy gotisk kirke

krysshvelv
Nidarosdomen er en kirke som har gotiske og romanske trekk. denne kirken er bygget i kleberstein. Denne kirken regnes som Norges mest sentrale kirke. Den regnes også som Olav den helliges grav. den ble bygget rundt år 1070-1300. Det er gjort ganske mye resturering på kirken sinden den ble bygget. Kirken restaureres enda den dag i dag.

Nidarosdomen

Nidarosdomen er også kjent for og ha et flott rosemaleri
Det med at alt skulle være høyt på denne tiden gjengspeilet seg også i klærne og hattene. Hattene til kvinnene skulle minst være en meter. De brukte også noe som heter snabelsko jo høyere status du hadde i samfunnet jo høyere spiss fikk du ha på skoene dine. disse skoene oppstod i polen og de var for menn og kvinner. 


Hattene til kvinnene
Snabelskone

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar